PRODUCTS

POKER no limit và fixed limit

BEST SERVICE & HIGH QUALITY GROUP


Trong một số trò chơi – được gọi là fixed limit hoặc pot limit – người chơi được phép đặt cược dựa trên một số lượng giới hạn rất cụ thể, xác định bởi mức độ cược được sắp xếp trước của trò chơi. Nhưng poker no limit có nghĩa là không có giới hạn cá cược: không thành vấn đề khi có bao nhiêu con chip bạn có trước mặt bạn trong poker no limit, bạn được phép đặt cược tất cả chúng bất cứ khi nào đến lượt của bạn.
game hay 24h